www.sbib.rs
Osnovni podaci
Naziv ustanove Specijalna bolnica za interne bolesti
PIB 101478150
Matični broj 07039751
Registarski broj 07007039751
Šifra delatnosti 8610
Opština Mladenovac
Mesto 11400 Mladenovac
Ulica i broj Vojvode Mišića 2
Broj telefona 011/8231-988
Broj faksa 011/8230-161
E-mail 1 sbib1office@gmail.com
E-mail 2 racunovodstvo.sbib@gmail.com
E-mail 3 pravna@sbib.rs
Obveznik PDV-a da
Broj računa kod UT Mladenovac 1 840-572661-15
Broj računa kod UT Mladenovac 2 840-572667-94
Ime i prezime ovlašćenog lica dr Vesna Đukić - v.d. direktor
dipl. prav. Vladan Papić - pomoćnik direktora