ДИРЕКТОР
в.д. директора др Сузана Дмитровић Банковић
НАЧЕЛНИК
др Сунчица Росић
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА
др Љиљана Јанковић
ШЕФ ПРАВНЕ СЛУЖБЕ
дипл. правник Владан Папић
ШЕФ ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
дипл. економиста Миливоје Бојовић
ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Андрија Бајкић
ГЛАВНА СЕСТРА БОЛНИЦЕ
Ангелина Вићовац
виша медицинска сестра
ШЕФ ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
др Нинослав Арсић
ШЕФ ПРВОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
прим. др Горица Ђорђевић
ШЕФ ДРУГОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
др Татијана Мадић
ШЕФ ТРЕЋЕГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
др Љиљана Јанковић
ШЕФ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
др Љубица Ивановић
ШЕФ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
др Љиљана Мишић Врбица
ШЕФ РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
др Габријела Ленђеловић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНЕ АМБУЛАНТЕ
Марко Ћертић
струковни медицински техничар
ГЛАВНА СЕСТРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ
Марина Мишић
виша медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
Слађана Стојановић
струкова медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ПРВОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Ана Павловић
струкова медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ДРУГОГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Марија Дачић
виша медицинска сестра
ГЛАВНА СЕСТРА ТРЕЋЕГ БОЛНИЧКОГ ОДЕЉЕЊА
Ивана Петровић
 струкова медицинска сестра
ГЛАВНИ ЛАБОРАНТ БИОХЕМИЈСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Драгана Митровић Мошић
виши лабораторијски техничар
ГЛАВНИ ЛАБОРАНТ МИКРОБИОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Радослав Давидовић
лабораторијски техничар
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
Бранислав Банковић
струковни радиолошки техничар
logodzmld
mladenovac
Selters
Ministarstvo zdravlja Srbije
Rfzo
   
logo moj doktor
Batut
Gzjz
KomoraDR
Udruzenje
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije