novilogo

bolnica 170x600


Ponosnih 67 godina 1953 - 2020 

 ZGRADA BOLNICE
 Ambulanta 2  011 / 8231 - 988, lokal 105
 Ambulanta 3  011 / 8231 - 988, lokal 103
 Ultrazvučni kabinet  011 / 8231 - 988, lokal 105
 Neuropsihijatrijska ambulanta  011 / 8231 - 988, lokal 132
 Pneumoftiziološka ambulanta  011 / 8231 - 988, lokal 130
 Angiološka i mikološka ambulanta  011 / 8231 - 988, lokal 116
STARA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA
 Mikrobiološka laboratorija  011 / 8241 - 574