Централа
011 8231 988
Aмбуланта 2
(кардиолог, интерниста, ендокринолог)
локал 105
Амбуланта 3
(интерниста, ендокринолог, гастроентерохепатолог)
локал 103
Амбуланта 4
(кардиолог, интерниста, пулмолог)
локал 130
Дерматовенеролошка амбуланта
(ангиолог)
локал 116
logodzmld
mladenovac
Selters
Ministarstvo zdravlja Srbije
Rfzo
   
logo moj doktor
Batut
Gzjz
KomoraDR
Udruzenje
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije