www.sbib.rs
 • Medicinski sektor
 • Kardiološko odeljenje - I bolničko
 • Pulmološko odeljenje - II bolničko
 • Internističko odeljenje - III bolničko
 • Odeljenje za nefrologiju i hemodijalizu
 • Kabinet za rentgen dijagnostiku
 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
 • Biohemiska laboratorija
 • Mikrobiološka laboratorija
 • Prijemna služba sa sanitarnim blokom
 • Služba za snabdevanje lekovima - Apoteka
 • Specijalistička služba sa ambulantama:
 • Internistička
 • Neuropsihijatriska
 • Angiloška
 • Mikološka
 • Pneumoftiziološka
 • Subspecijalistička služba sa ambulantama:
 • Kardiološka
 • Endokrinološka
 • gastroenterološka
 • Nefrološka
 • Nemedicinski sektor
 • Služba za pravne i ekonomsko - finansijske poslove:
 • Računovodstvo
 • Pravni, kadrovski i opšti poslovi
 • Poslovi bezbednosti na radu
 • Služba tehničkog održavanja
 • Služba za ishranu bolesnika