www.sbib.rs
Telefoni za zakazivanje pregleda
Stara zgrada Doma zdravlja 07:00 č - 15:00 č
Internistička ambulanta   011 / 8241 - 563
Angiološka i Mikološka ambulanta   011 / 8241 - 570
Neuropsihijatriska ambulanta   011 / 8241 - 577
Pneumoftiziološka ambulanta   011 / 8241 - 564
Mikrobiološka laboratorija   011 / 8241 - 574
Zgrada Bolnice 07:00 č - 15:00 č
Subspecijalistička ambulanta   011 / 8231 - 988, lokal 105
Ultrazvučni kabinet   011 / 8231 - 988, lokal 105