Sbib05novilogo

1 1

Logo stariSbib01

Korisni linkovi

Sbib 1953Mladenovac, varoš nadomak Beograda, nastala 1882. godine ukazom Kralja Aleksandra Obrenovića. Danas okuplja nešto više od pedeset hiljada mladenovčana.
Bolnica, osnovana 1953. godine kao stacionar antituberkuloznog dispanzera. Tih godina tuberkuloza je bila teško rešiva zagonetka. Osnov lečenja činio je odmor i pojačana ishrana, a nedostatak adekvatnih lekova kompezovan je izrazitim entuzijazmom i angažovanju zaposlenih.
Znanje i humanost pobeđuju, tuberkuloza je pod kontrolom ali priroda daje nove izazove. Raste broj obolelih od kardiovaskularnih i plućnih bolesti, kao i dijabetesa. Prateći potrebe u zdravstvenoj zaštiti mladenovčana bolnica se transformiše. Kadar i oprema se prilagođavaju savremenim potrebama. Danas, to je Specijalna bolnica za interne bolesti.
Stodvadesetsedam kreveta, stosedamdeset zaposlenih, u toku godine bolnica primi preko 3.000 bolesnika. Redovan stručni nadzor i timski rad garantuju kvalitet i pružaju osećaj sigurnosti. Dvadeset četiri sata neprekidno spremna da prihvati najteže bolesnike, intezivna jedinica sa šest kreveta obezbeđuje permanentni nadzor zdravstvenih radnika nad vitalnim funkcijama pacijenta i spremnost trenutnog reagovanja. Pored detaljnog pregleda lekara koji je nezamenljivi deo dijagnostičke i terapijske procedure, moderna medicina se sve više oslanja na visoku tehnologiju.
Ultrazvučni pregled omogućava uvid u, oku, nedostupne prostore. Neke bolesti oštećuju funkciju organa bez vidljivih promena. Funkcionalna ispitavanja omogućavaju rano otkrivanje i praćenje efekta terapije. Ako se simptomi javljaju pri određenim redovnim aktivnostima ili u snu, celodnevno praćenje rada srca i krvnog pritiska je suverena dijagnostička metoda. Visoka tehnologija nije umanjila zanačaj labaratorijskih ispitavanja koja ostaju na prvom mestu u dijagnostičkom protokolu i praćenju bolesti.
1986. godine osnovan je centar za hemodijalizu. Sudbina šesdesetšest bolesnika nije vezana samo za aparat već i za kompleksan sistem koji sve ove godine funkcioniše bezprekorno uprkos problemima.
U sklopu bolnice postoje specijalističke i subspecijalističke ambulante čiji lekari su stručni konsultanti za hospitalizovane bolesnike, ali i za ambulantne pacijente. Neki od zaposlenih su potpuno nevidljivi kako za pacijente tako i za lekare, zaduženi da zdravstvenom osoblju omoguće kvalitetan i nesmetan rad, a pacijentu udobnost.
Sve mora biti stručno, tačno na vreme, ispravno i sigurno, pacijentu se mora sačuvati dostojanstvo.