Sbib 2

Решењем НО среза Космајског, број: 1481 од 28. јануара 1953. године, оснива се Антитуберкулозни диспанзер са стационаром у Младеновцу.
У току 1967. године савет Антитуберкулозног диспанзера са стационаром, на својој ИВ седници од 12. јануара, донео је одлуку о промени статуса у Специјална болница за туберкулозу плућа са диспанзером, о чему је Скупштина општине Младеновац, као оснивач дала своју сагласност решењем број: 06-2054/1-67 од 30. марта 1967. године, а Окружни привредни суд у Пожаревцу уписао промену назива у Регистар установа на основу свог решења УС број: 53 од 16. октобра 1967. године.
Под овим називом болница ради до 26. марта 1974. године када прелази у састав Градске болнице „Бежаниска коса“ Београд као ООУР „Болничко - диспанзерска и специјалистичка служба“ (од 27. марта 1974. године). С обзиром да Градска болница од 1978. године мења статус, сходно документима о организацији здравствене службе у Београду, такозвана „Бела књига здравствене политике у Београду“ и конституише се као један од пет клиничко - болницких центара у Београду и ми у нашем називу мењамо: уместо - Градска болница у Клиничко - болнички центар „Бежаниска коса“, ООУР „Болничко - диспанзерска и специјалистичка служба“ и тај назив остаје до 30. јуна 1985. године.
Реорганизацијом здравства у тадашњој СФРЈ долази до издвајања болнице из састава КБЦ „Бежаниска коса“ и формирање, 01. јула 1985. године, РО „Медицински центар“ Младеновац, тако да заједно са Апотеком и Домом здравља радимо као ООУР „Болница“ и тако све до 10. маја 1993. године.
Као самостална јединица болница поново почиње да ради од 11. маја 1993. године, решењем Окружног привредног суда у Београду - број 35715/92, са називом „Болница за хроничне болести“, све до 12. октобра 1999. године када решењем број 4444/99 Привредног суда у Београду од 13. октобра 1999. године мењамо назив у „Специјална болница за интерне болести“ Младеновац који носимо до данашњих дана.


Сви наши директори


Све наше главне сесре

*  Мина

*  Нада Манделц

*  Косовка Митровић

*  Миланка Шаршевић

*  Ангелина Вићовац

*  Марина Мишић

*  Ангелина Вићовац

logodzmld
mladenovac
Selters
Ministarstvo zdravlja Srbije
Rfzo
   
logo moj doktor
Batut
Gzjz
KomoraDR
Udruzenje
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije