Sbib05novilogo

1 1

Logo stariSbib01

O B A V E Š T E NJ E

 

Informacije o stanju bolenika

svakog dana od 13:00 - 14:00 h

011 8231 988 (centrala)

 

Korona virus  Covid19 - Mladenovac

Дом здравља Младеновац отворио је Ковид амбуланту у просторијама некадашње Микробиолошке лабораторије.
Грађани који имају повишену температуру и респираторне тегобе могу се јавити сваког дана од 07 - 17 сатa.

Korona virus Covid19 - Srbija                Korona virus Covid19 - World

Mikrobiologija je premeštena u zgradu RFZO Mladenovac (socijalno), Nikole Pašića 27 (bočni ulaz).

Raspored rada lekara po ambulantama

Telefoni za obaveštenja o zakazanim pregledima

Korisni linkovi

Sbib 2Rešenjem NO sreza Kosmajskog, broj: 1481 od 28. januara 1953. godine, osniva se Antituberkulozni dispanzer sa stacionarom u Mladenovcu.
U toku 1967. godine savet Antituberkuloznog dispanzera sa stacionarom, na svojoj IV sednici od 12. januara, doneo je odluku o promeni statusa u Specijalna bolnica za tuberkulozu pluća sa dispanzerom, o čemu je Skupština opštine Mladenovac, kao osnivač dala svoju saglasnost rešenjem broj: 06-2054/1-67 od 30. marta 1967. godine, a Okružni privredni sud u Požarevcu upisao promenu naziva u Registar ustanova na osnovu svog rešenja US broj: 53 od 16. oktobra 1967. godine.
Pod ovim nazivom bolnica radi do 26. marta 1974. godine kada prelazi u sastav Gradske bolnice „Bežaniska kosa“ Beograd kao OOUR „Bolničko - dispanzerska i specijalistička služba“ (od 27. marta 1974. godine). S obzirom da Gradska bolnica od 1978. godine menja status, shodno dokumentima o organizaciji zdravstvene službe u Beogradu, takozvana „Bela knjiga zdravstvene politike u Beogradu“ i konstituiše se kao jedan od pet kliničko - bolnickih centara u Beogradu i mi u našem nazivu menjamo: umesto - Gradska bolnica u Kliničko - bolnički centar „Bežaniska kosa“, OOUR „Bolničko - dispanzerska i specijalistička služba“ i taj naziv ostaje do 30. juna 1985. godine.
Reorganizacijom zdravstva u tadašnjoj SFRJ dolazi do izdvajanja bolnice iz sastava KBC „Bežaniska kosa“ i formiranje, 01. jula 1985. godine, RO „Medicinski centar“ Mladenovac, tako da zajedno sa Apotekom i Domom zdravlja radimo kao OOUR „Bolnica“ i tako sve do 10. maja 1993. godine.Sbib 5
Kao samostalna jedinica bolnica ponovo počinje da radi od 11. maja 1993. godine, rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu - broj 35715/92, sa nazivom „Bolnica za hronične bolesti“, sve do 12. oktobra 1999. godine kada rešenjem broj 4444/99 Privrednog suda u Beogradu od 13. oktobra 1999. menjamo naziv u „Specijalna bolnica za interne bolesti“ Mladenovac koji nosimo do današnjih dana.

 

 

 

 

Svi naši direktori:
 dr Rus  dr Dragutin Savic Direktor bolnice 1955 1959  dr Miodrag Tijanic 1959 1970
dr Sergej Karnikovski  dr Dragutin Savić  dr Miodrag Tijanić 
 dr Mihailo Jevic Direktor bolnice 1970 1979  dr Viseslav Hadzitanovic 1979 1982  dr Spasoje Knezevic Direktor bolnice 1982 1984
 dr Mihailo Jević  dr Višeslav Hadžitanović  dr Spasoje Knežević
dr Nenad Ivkovic Direktor bolnice 1984 2001 dr Vladan Tijanic Direktor bolnice 2001 2003 dr Marina Stojanovic Stanojevic Direktor bolnice 2003 2011
dr Nenad Ivković dr Vladan Tijanić dr Marina Stojanović - Stanojević
dr Zoran Radosavljevic Direktor bolnice 2011 2013    
dr Zoran Radosavljević    
     
     

 

Sve naše glavne sestre bolnice:

-  Mina (*****)

-  Nada Mandelc

-  Kosovka Mitrović

-  Milanka Šarčević

-  Angelina Vićovac

-  Marina Mišić